Semestr zimowy - rok akademicki 2018 - 2019...
28.01.2019/15:27/PDZnane są już TERMIN, GODZINA oraz ROZKŁAD SAL na kolokwium poprawkowe z laboratorium dla kierunków CHEMIA oraz CHEMIA MEDYCZNA

21.01.2019/12:49/PDZnane są już TERMIN, GODZINA oraz ROZKŁAD SAL na kolokwium poprawkowe z seminarium dla kierunków CHEMIA oraz CHEMIA MEDYCZNA

10.01.2019/14:09/PDZnany jest już nowy HARMONOGRAM ZAJĘĆ ODRÓBKOWYCH z laboratorium dla kierunków: CHEMIA i CHEMIA MEDYCZNA

10.01.2019/11:21/PDZnane są już TERMIN, GODZINA oraz ROZKŁAD SAL na I-sze kolokwium zaliczeniowe z laboratorium dla kierunku CHEMIA MEDYCZNA

Artykuły z JACSa