ANKIETA STUDENCKAZwracamy się do Studentów I-go roku chemii wszystkich specjalności o liczny udział w corocznej akcji ankietowej oceny wszystkich zajęć realizowanych w roku akademickim 2017/18, w tym rzecz jasna również zajęć z przedmiotu "Podstawy chemii" (wykład, seminarium, laboratorium).Ankiety, do wypełnienia w trybie anonimowym, są dostępne w systemie USOS-Web